Leek het in de vorige post nog haalbaar om een aantal uren in de week te werken, is dat helaas niet haalbaar gebleken. Gedurende het revalidatietraject heb ik het aantal uren al teruggebracht en uiteindelijk zijn we uitgekomen op 2 uur in de week, wanneer dat zou gaan.

Helaas bleek dit vaker niet dan wel te gaan...

Continue reading...

Het revalidatietraject dat ik bij revalis volg bestaat uit twee delen; de eerste acht weken wordt er gewerkt aan het verbeteren van de conditie en aan het werken aan acceptatie, zelfkennis en hoe om te gaan met de obstakels/beperkingen die je hebt. Na deze 8 intensieve weken volgen nog 8 weken waa...

Continue reading...

Na een tekenbeet 2,5 jaar geleden, heb ik neurologische restschade opgelopen en heb ik beperkingen in belastbaarheid en cognitie. Dit is erg vervelend, omdat ik hierdoor mijn eigen werk niet meer kan doen (ontwikkelen van (complexe) websites), maar dit heeft ook zijn weerslag op alle andere dingen in je leven: Gezin, Hobby, Huishouden, Mobiliteit, Sociale contacten, enz.

Continue reading...

Create a folder testsite.dev in your ~/Sites folder and immediately access it with your browser by using http://testsite.dev, without changing your apache config or adding sitenames to your DNS or /etc/hosts file. That's what you can do after following the instructions in this post!

Continue reading...

When using a VCS(Version Control System) like SVN or GIT to deploy files to your webserver you are generally faced with some troubles with permissions.

If the website/webapplication needs permissions to write files in folders, you cannot easy chown these folders like:

sudo chown -R www-data:www-data content
Continue reading...